Ultimele noutăţi pe care trebuie să le ştii despre şomajul tehnic

Ultimele noutăţi pe care trebuie să le ştii despre şomajul tehnic

Ultimele noutăţi pe care trebuie să le ştii despre şomajul tehnic 150 150 Social Accounting

În contextul crizei provocate de coronavirus, Guvernul României a stabilit condiţiile referitoare la intrarea în şomaj tehnic şi a reglementat, de asemenea, depunerea online a documentelor necesare pentru obţinerea unor beneficii sociale pe perioada stării de urgenţă.

Guvernul a hotărât ca, în perioada în care starea de urgenţă este în vigoare, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Astfel, în ceea ce priveşte şomajul tehnic, indemnizaţia va avea un nivel de minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi vor beneficia salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

1. întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

2. reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Este, de asemenea, important de menţionat faptul că, pe durata stării de urgenţă vor putea fi depuse prin intermediul poştei electronice şi cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Pentru a fi eligibile să primească această plată, firmele vor trebui să depună, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau la agenţia municipiului București, în raza cărora își au sediul social, prin poștă electronică, o declarație pe proprie răspundere și trebuie să arate că cifra de afaceri a scăzut cu 25%. În termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor se va realiza şi decontarea.

Pentru mai multe detalii, citiţi aici.

Urmăriţi aici ultimele informaţii din zona financiar-contabilă!