Consultanță fiscală

Servicii de consultanță fiscală oferite de Social Accounting

Mediul fiscal din România este în continua schimbare. Permanent, avem nevoie de informații de specialitate privind modificările legislative și implementarea acestora în cazul activităților noastre.

În funcție de forma de organizare și de specificul fiecarei activității, oferim servicii de consultanță fiscală, pentru următoarele tipuri de taxe și impozite:

 • impozit pe profit
 • impozit pe venit din salarii, impozit pe venit din activități independente, impozit pe venit din cedarea folosinței bunurilor, impozit pe venit din investiții, impozit pe venit din dividende
 • impozit pe venit al nerezidenților, al persoanelor fizice și al persoanelor juridice
 • impozit și taxe indirecte – TVA și accize
 • impozit și taxe locale
 • contribuții salariale
 • probleme de procedură fiscală
 • certificarea declarațiilor fiscale
 • asistență în soluționarea altor spețe specifice
 • reprezentare clienților în relațiile de control ale Ministerului de Finanțe
 • alte tipuri de asistență legată de aplicarea legislației fiscale.

Echipa noastră analizează actele normative nou apărute, evaluează solicitările clienților și propune soluții pentru rezolvarea problemelor apărute. Apelând la servicii noastre de consultanță fiscală, minimizați costul taxelor și al impozitelor de plată.

Servicii de consultanță fiscală