Posts Tagged :

şomaj tehnic

Apar noi informatii privind somajul tehnic noi informatii privind somajul tehnic
Apar noi informatii privind somajul tehnic 293 172 Social Accounting

Apar noi informatii privind somajul tehnic

Apar noi informatii privind somajul tehnic, acestea fiind publicate in Moniorul Oficial. Pe 30 martie s-a publicat in MO 260 OUG 32/2020 care modifica OUG 30/2020, schimband si clarificand unele aspecte privind somajul tehnic. Va prezentam mai jos cele mai importante aspecte:

1. S-a abrogat articolul cu privire la conditia de a nu dispune de capacitate financiara pentru plata salariilor.

Singura conditie de acordare a indemnizatie mentionata in noua varianta este ca activitatea angajatorului sa fi fost redusa total sau partial de epidemia COVID-19.

Modelul de declaratie pe propria raspundere necesara pentru a obtine indemnizatia nu este inca disponibil. Acesta ar putea clarifica exact cine se incadreaza in conditia de mai sus.

2. Pentru angajatii cu mai multe CIM cu norma intreaga:

– daca cel putin un CIM este activ, acestia nu beneficiaza de indemnizatie
– daca toate sunt suspendate, angajatul beneficiaza de indemnizatia cea mai avantajoasa

3. Angajatorii care au angajati cu salarii mai mari decat salariul mediu brut (5.429 lei):

– pot suporta diferenta pana la 75% din salariul de incadrare
– se pot limita la 75% din salariul mediu brut

4. Angajatorul primeste banii in maxim 15 zile de la depunerea actelor. Angajatul primeste banii de la angajator in cel mult 3 zile de cand acesta ii incaseaza.

5. Alti profesionisti beneficiaza, pe baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 75% din salariul mediu brut.

6. Fondurile vin de la Uniunea Europeana, companiile urmand sa fie verificate ulterior, dupa ce se termina starea de urgenta.

Pentru mai multe informatii cititi aici.

 

Facilitatile fiscale in domeniul constructiilor facilitatile fiscale in domeniul constructiilor
Facilitatile fiscale in domeniul constructiilor versus somajul tehnic 500 334 Social Accounting

Facilitatile fiscale in domeniul constructiilor versus somajul tehnic

Facilitatile fiscale in domeniul constructiilor (scutire de impozit pe venit, scutire CASS, reducere cota CAS la 21,25%) se aplica pentru veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul Fiscal, realizate de persoane fizice, calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale.

Asadar, cat timp salariul brut de incadrare prevazut in contractul individual de munca se incadreaza intre 3.000 si 30.000 lei/lunar pentru un program de 8 ore/zi, facilitatile fiscale se vor aplica si in cazul indemnizatiei de somaj, fiind venit asimilat salariului.

Referitor la contributia asiguratorie pentru munca (CAM), daca societatea aplica prevederile generale din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii referitoare la somajul tehnic, atunci se datoareaza si aceasta contributie in cota de 2,25%, intrucat indemnizatia si contributiile sunt suportate integral de angajator (nu se mai recupereaza nimic de la stat).

Potrivit art. 60 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, acordarea facilitatilor in domeniul constructiilor este conditionata de desfasurarea de activitati in domeniul constructiilor.

Prin urmare, angajatorii din domeniul constructiilor care nu mai desfasoara activitate nu pot aplica facilitatile pentru indemnizatia de somaj tehnic.

Angajatorii care desfasoara activitate in domeniul constructiilor, dar care a fost redusa, pot aplica facilitatile asupra indemnizatiei de somaj tehnic, daca sunt indeplinite toate conditiile pentru acordarea facilitatilor fiscale.

Salariu brut de incadrare = 3.000 lei
Indemnizatie bruta somaj tehnic = 3.000 lei x 75% = 2.250 lei
CAS = 2.250 lei x 21,25% = 478 lei
CASS = 0 lei
Impozit = 0 lei
Indemnizatie neta somaj tehnic = 2.250 lei – 478 lei = 1.772 lei
CAM = 2.250 lei x 2,25% = 51 lei

Urmariti aici ultimele noutati din zona financiar-contabila!

Ultimele noutăţi pe care trebuie să le ştii despre şomajul tehnic 150 150 Social Accounting

Ultimele noutăţi pe care trebuie să le ştii despre şomajul tehnic

În contextul crizei provocate de coronavirus, Guvernul României a stabilit condiţiile referitoare la intrarea în şomaj tehnic şi a reglementat, de asemenea, depunerea online a documentelor necesare pentru obţinerea unor beneficii sociale pe perioada stării de urgenţă.

Guvernul a hotărât ca, în perioada în care starea de urgenţă este în vigoare, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizația de care beneficiază salariații să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Astfel, în ceea ce priveşte şomajul tehnic, indemnizaţia va avea un nivel de minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi vor beneficia salariaţii angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

1. întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.

2. reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Este, de asemenea, important de menţionat faptul că, pe durata stării de urgenţă vor putea fi depuse prin intermediul poştei electronice şi cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Pentru a fi eligibile să primească această plată, firmele vor trebui să depună, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau la agenţia municipiului București, în raza cărora își au sediul social, prin poștă electronică, o declarație pe proprie răspundere și trebuie să arate că cifra de afaceri a scăzut cu 25%. În termen de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor se va realiza şi decontarea.

Pentru mai multe detalii, citiţi aici.

Urmăriţi aici ultimele informaţii din zona financiar-contabilă!