Regulamentul intern

Regulamentul intern

Regulamentul intern 150 150 Social Accounting

Regulamentul internregulamentul intern regulamentul intern

Potrivit art. 241 din Codul muncii, regulamentul intern se întocmeşte de către angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
Mai mult, art. 223 din Codul muncii, referindu-se la atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, prevede că aceştia au, între altele, dreptul „să participe la elaborarea regulamentului intern“.
Aşadar, deşi regulamentul intern este un act juridic al angajatorului, elaborarea acestuia presupune luarea în considerare şi a solicitărilor salariaţilor.

Cum am văzut, regulamentul intern nu este un contract colectiv de muncă. El nu reprezintă rezultatul negocierii dintre angajator şi salariaţi. Totuşi, angajatorul va lua act de solicitările salariaţilor, cu atât mai mult cu cât un regim disciplinar la care salariaţii au consimţit este mai probabil să fie ulterior respectat de către aceştia. În plus, vor fi avute în vedere alte cereri ale salariaţilor, mai puţin importante pentru angajator, dar utile angajaţilor, cum ar fi interzicerea fumatului în firmă etc.

Acceptarea cât mai multora dintre solicitările salariaţilor, în materie disciplinară, poate fi de natură să creeze o atmosferă destinsă la locul de muncă şi de respect al disciplinei muncii.

Potrivit art. 246 din Codul muncii, „întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod“. Cum Codul muncii a intrat în vigoare la data de 1 martie 2003, decurge că fiecare angajator a avut obligaţia redactării regulamentului intern până la data de 30 aprilie 2003.
În cazul angajatorilor înfiinţaţi după intrarea în vigoare a Codului muncii, termenul de 60 de zile începe să curgă de la data dobândirii personalităţii juridice.