Un ONG poate încasa sponsorizări în numerar, de la diverse societăţi, mai mari de 10.000 lei?

Un ONG poate încasa sponsorizări în numerar, de la diverse societăţi, mai mari de 10.000 lei?

Un ONG poate încasa sponsorizări în numerar, de la diverse societăţi, mai mari de 10.000 lei? 150 150 Social Accounting

Intrebari frecvente Contabilitate - Firma de contabilitate ,contabilitate primara servicii

ONG este o persoană juridică ce intră în sfera art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015. Aceasta poate încasa în numerar, de la o altă persoană juridică, doar 5.000 lei/zi. Deşi Legea nr. 70 interzice fragmentarea facturilor mai mari de 5.000 lei/zi este prudent ca şi în cazul sponsorizărilor încasarea să se facă în limita de 5.000 lei/contract. Astfel, pentru o sponsorizare de 10.000 lei, fie se încasează 5.000 lei în numerar şi 5.000 lei în bancă, fie se încheie …….

Bază legală: Legea nr. 70/ 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare.