Condițiile în care se aprobă învoirea pot fi stabilite prin regulamentul intern.

Condițiile în care se aprobă învoirea pot fi stabilite prin regulamentul intern.

Condițiile în care se aprobă învoirea pot fi stabilite prin regulamentul intern. 150 150 Social Accounting

Contabilitate financiara Firma contabilitate, Firma de contabilitate ,contabilitate primara servicii contabilitate, contabilitate primara, contabil, pret contabilitate

În cazul salariaților chemați ca martori în procesele penale, în procesele civile etc. angajatorul are obligația de a învoi salariatul.

Potrivit art. 271 din Codul penal, obstrucționarea justiției se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Astfel, persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale:
a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural;
b) refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze.

Pe cale de consecință, angajatorul pentru a nu fi acuzat de obstrucționarea justiției este obligat să acorde o zi liberă salariatului care este chemat ca martor într-un proces. Ziua liberă acordată va fi plătită sau (absent motivat) neplătită în funcție de reglementarea stabilită prin regulamentul intern.

În sectorul bugetar, salariații au dreptul la zile libere plătite, potrivit art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 astfel:
► la căsătoria salariatului – 5 zile;
► la nașterea sau căsătoria unui copil – 3 zile;
► la decesul soțului sau al unei rude a salariatului de până la gradul II – 3 zile.

Salariatul va beneficia pe durata acestor zile, de salariul de bază, fără a putea utiliza tichetele de masă acordate de angajator.

Există de asemenea, situații, în care salariatul poate depune cerere pentru acordarea de zile libere, fără însă ca acordarea acestora ori plata lor să fie obligatorie pentru angajator. Astfel sunt, spre exemplu, obișnuitele „învoiri“ pe care angajatorul (ori șeful direct al salariatului) are libertatea de a le acorda sau nu.

De asemenea, salariatul beneficiază, la cerere, și de zile libere plătite pentru formare profesională.