Relația SRL Laborator – SRL Angajat (PFA tehnician) – implicații fiscale

Relația SRL Laborator – SRL Angajat (PFA tehnician) – implicații fiscale

Relația SRL Laborator – SRL Angajat (PFA tehnician) – implicații fiscale 150 150 Social Accounting
Bază legală – Potrivit art. 7 pct. 3 din Codul fiscal
Activitatea tehnicienilor dentari (în calitate de PFA) are un caracter de continuitate, se desfăşoară în spaţiul laboratorului, utilizează echipamentul laboratorului, nu poate să-şi aleagă locul/modul şi programul de desfăşurare a activităţii, clienţii sunt ai laboratorului, şi nu ai tehnicianului, în concluzie, veniturile PFA Tehnician dentar nu se încadrează ca venituri din activităţi independente, aşa cum sunt acestea definite în Codul fiscal. La un control fiscal, acestea pot fi reconsiderate şi încadrate ca activităţi dependente şi, deci, venituri asimilate salariilor.
Relatia SRL-PFA este valabilă in orice activitate, dacă această activitate este prestată la SRL (dependentă de SRL).
Soluția – apelați la serviciile noastre.