Monthly Archives :

octombrie 2019

Controale ANAF: unde au fost cele mai multe 150 150 Social Accounting

Controale ANAF: unde au fost cele mai multe

Controale ANAF: unde au fost cele mai multe?

(studiu)

Conform unui studiu realizat de EY România, în ultimii ani, numărul de controale ANAF în domeniul prețurilor de transfer s-a mărit. Pentru acest studiu, intitulat ”Transfer Pricing and International Tax Survey 2019”, au fost intervievate 700 de persoane cu funcții de conducere în domeniul fiscalității și prețurilor de transfer. (sursa: cotidianul.ro)

Alte domenii în care s-au îndesit aceste controale ANAF au vizat domenii precum:controale ANAF controale anaf

  • tranzacţiile ce implică proprietatea intelectuală (mărci, brevete, drepturi de autor etc.) 
  • sediile permanente şi sediile fixe, vizând existenţa sau nu în România a acestor sedii din perspectiva TVA
  • modul de alocare a profiturilor între companii mamă şi sedii permanente din România.
  • Instrumentele pe care le au la dispoziţie contribuabilii pentru prevenirea sau soluţionarea disputelor din zona preţurilor de transfer.

(despre declarația privind beneficiarii reali am scris și noi aici)

Studiul menționat preconizează că tendința de incertitudine și de înmulțire a acestor controale ANAF se va păstra și pentru perioada următoare. “Creşterea volumului de informaţii disponibile autorităţilor fiscale de la nivel internaţional şi a schimburilor de informaţii între autorităţi va conduce, în perioada următoare, la o creştere şi mai mare a numărului şi a complexităţii controalelor de preţuri de transfer şi, implicit, a situaţiilor de dublă impunere, inclusiv în România”, declară Liderul Adrian Rus, Liderul Departamentului de Preţuri de Transfer al EY România, citat de Ziarul Financiar (zf.ro).

Studiul efectuat de EY România și menționat mai sus cu privire la controale ANAF se referă și la controverse din domeniul fiscal. 79% dintre respondenți consideră că mediul fiscal internațional este ”incert”, iar 42% îl definesc drept „foarte incert” sau „extrem de incert”. Starea de incertitudine se regăsește din plin și în România, unde politicile fiscale se schimbă în mod de-a dreptul surprinzător uneori. Inutil să mai spunem că incertitudintea înseamnă și lipsa predictibilității, una dintre primele condiții pe care un investitor le caută într-o țară străină.

Credeți că sunteți în perfectă siguranță în ce privește aceste controale ANAF? 
E posibil să fiți. Contactați-ne și cereți o expertiză contabilă!

Pentru a evita controversele cu privire la preturi de transfer, se poate obține un acord de preț în avans. Dacă este prea târziu pentru așa ceva și s-a ajuns deja la controversa propriu-zisă, există proceduri precum arbitrajul, acordul amiabil, contestația fiscală și, ca ultim resort, demararea litigiului în instanță.

Vă stăm la dispoziție cu servicii de contabilitate financiară și de gestiuneconsultanță fiscalăexpertiză contabilă și fiscală și resurse umane.

Radiere firma 150 150 Social Accounting

Radiere firma

Radiere firma

este procedura finală și definitivă la care ajungeți odată ce ați hotărât să închideți firma. Indiferent care sunt motivele pentru care ați decis să ”puneți lacătul pe ușă”, în urma procedurii de radiere firma nu veți mai apărea în evidența Registrului Comerțului (ONRC) cu respectiva societate comercială.

Radiere firma, numai după dizolvare și lichidare

Hotărârea asociaților poate decide dizolvarea și lichidarea unei societăţi comerciale, în conformitate cu actul constitutiv și cu eventualele dispoziții speciale din acest document. De asemenea, asociații trebuie să hotărască și modul cum se va împărți patrimoniul societăţii şi cum se vor împărţi activele între asociaţi. Desigur, dacă acestea există, sau dacă mai rămâne ceva după achitarea eventualelor debite către creditori.radiere firma radiere firma

Cadru legal radiere firma

(Pentru înfiintare SRL, vezi acest articol)

Cei trei pași pentru desființarea unei societăți comerciale, respectiv dizolvare firma, lichidare firma și radiere firma, sunt reglemetați legal în mai multe documente legislative: Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/2004, completată, în 2010, prin OUG nr. 43/2010. Radierea, în cele mai multe cazuri, are loc în urma cererii unui lichidator.

Dizolvarea societății se poate declanșa fie volutar, la cererea societății, fine de la sine, prin expirarea unui termen de existență, fie în urma unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau în urma unui faliment. Dizolvarea este primul pas către radiere firma, este echivalentul înregistrării oficiale a deciziei de a închide firma. Odată depășită faza de dizolvare, respectiva societate comercială nu mai poate avea activitate, deși, formal, ea există în continuare și figurează la Registrul Comerțului (ONRC) până la pasul final, cel de radiere firma.

De lichidare firma se va ocupa un lichidator autorizat, fie numit de societatea comercială, fie primit din oficiu. Dacă asociații firmei nu vor numi un lichidator, și nicio altă parte implicată nu cere judecătorului (dacă este cazul) numirea unui lichidator, atunci societatea comercială va fi radiata Registrul Comerțului (ONRC) în termen de trei luni de la aplicarea hotărârii de dizolvare, ce duci, în cele din urmă, la radiere firma.

Pentru asistență specializată în domeniul contabilității, vă stăm la dispoziție cu servicii de contabilitate financiară și de gestiuneconsultanță fiscalăexpertiză contabilă și fiscală și resurse umane.

SIUI, CASS, PIAS, MDRAP – ce înseamnă? Caută un acronim aici! 150 150 Social Accounting

SIUI, CASS, PIAS, MDRAP – ce înseamnă? Caută un acronim aici!

SIUI –  ce înseamnă?

Este o întrebare pe care o primesc din ce în ce mai des în domeniul acesta (contabilitate). Și nu e singura întrebare de acest fel: ce este CAS, prin ce diferă de CASS, ce este ADS, de ce mi se cere codul CID, ce înseamnă PIAS și așa mai departe.

SIUI, CASS, PIAS, MDRAP acronim ce înseamnă siui

Folosirea unui acronim este un semn clar că se discută în limbaj de specialitate. Chiar dacă nu suntem obligați să știm termenii de specialitate ai unui domeniu care nu e al nostru, ar trebui să îl putem descifra cu o căutare pe Internet. Să facă și Internetul ceva bun pentru noi, dacă tot ne ocupă atâta timp în fiecare zi, nu?

Iată câteva dintre cele mai comune acronime folosite în domenii precum contabilitate, fiscalitate, dreptul muncii sau asigurări de sănătate.

ADS – Agenția Domeniilor Statul

ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

CAS – Contribuția de Asigurări Sociale

CASS – Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate

CEAS – Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate

CID – Codul de IDenitificare al asiguraţilor din PIAS

CJAS – Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate

CNAS – Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate

DGRFP – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

HG – Hotărâre de Guvern

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionae și Administrației Publice

MM – Ministerul Mediului

MFP – Ministerul de Finanțelor Publice

ME – Ministerul Economiei

OUG – Ordonanță de Urgență a Guvernului

OG – Ordonanță a Guvernului

PFA – Persoană Fizică Autorizată

PIAS – Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate

SIUI – Sistemul Informatic Unic Integrat

SVP – Spațiul Virtual Privat

Din cele de mai sus, poate cel mai căutat în această perioadă este SIUI, Adică Sistemul Informatic Unic Integrat, o structură cu un nume prețios și o funcționare destul de defectuoasă, motiv pentru care SIUI ajunge deseori subiect de știri. Și, pentru ca totul să fie și mai derutant, atunci când cauți pe Google SIUI și dai clic pe likul site-ului oficial, ajungi pe o pagină pe care scrie mare ”Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate”, adică PIAS, iar în dreapta vezi sigla CNAS, ca în această imagine. Am mai amintit despre problemele acestui sistem informatic și în acest articol.

Lista este deschisă, intenționăm să adăugăm și alte acronime și prescurtări, pe măsură ce ele apar. Puteți lăsa un comentariu cu o sugestie de acronim care ar trebui să fie pe această listă.

Și, evident, n-ar fi rău să știți și acest acronim:

SAI – Social Accounting Independent

Vă stăm la dispoziție cu servicii de contabilitate financiară și de gestiune, consultanță fiscală, expertiză contabilă și fiscală și resurse umane.

(acronim: SIUI)

Aveți un acronim de adăugat? Lăsați-ne un comentariu pe pagina noastră de Facebook și o să completăm lista.

Verificare asigurat CNAS 150 150 Social Accounting

Verificare asigurat CNAS

Verificare asigurat CNAS

Cum afli dacă ești asigurat medical în sistemul de stat CNAS înainte să ajungi la medic. De ceva vreme, sistemul informatic al CNAS pune la dispoziție o pagină web în care se poate face o verificare asigurat. O găsiți aici la această adresă. Veți introduce doar CNP-ul și codul captcha, iar sistemul vă va spune dacă sunteți sau nu asigurat(ă). Nu este obligatoriu să știți acel CID, sistemul îl va genera automat.


verificare asigurat CNAS verificare asigurat

Ce înseamă CID?

Ok, probabil că vă întrebați ce este codul acesta CID și de ce vi se cere din moment ce sistemul merge și fără el. Ei bine, ce este codul CID aflăm ușor. De ce ni se cere din moment ce sistemul merge și fără el, asta nu putem să vă spunem. Așadar, ce spune site-ul CNAS-ului despre CID:

CID-ul reprezintă Codul de IDenitificare al asiguraţilor din PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) şi va fi inscripţionat pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele „Cod de asigurat”.

CID-ul este folosit la identificarea unică în sistem a persoanelor asigurate. Valoarea sa este generată pe baza CNP-ului.

”Nu merge, îmi dă eroare!”

Această pagină pentru verificare asigurat este online de ceva vreme și funcționează mulțumitor (în măsura în care funcționează întregul sistem informatic PIAS, dar asta e deja altă discuție). Din păcată, nu funcționează mereu. Dacă introduceți corect CNP-ul și numărul de verificare (codul captcha) iar sistemul vă dă un mesaj de eroare, mai încercați și ceva mai târziu. Sistemul nu funcționează mereu, dar, foarte important, nu vă dă răspunsuri greșite! Orice verificare asigurat făcută de sistem este corectă, chiar dacă răspunsul nu vine imediat.

Este, totuși, preferabil să faci o căutare în Google după verificare asigurat înainte să mergi la un medic. Nu e nimic condamnabil în a te așteaptă ca lucrurile să funcționeze corect, dar e mai bine să fii precaut decât să ai surprize neplăcute.

Firmă contabilitate Sector 3 verificare asigurat

Nu apar ca asigurat! De ce?

Sunt situații în care salariatul nu apare în sistem ca asigurat, deși angajatorul a completat formularul D112. Unul dintre motivele pentru care o verificare asigurat dă un astfel de rezultat ar putea fi acela că angajatorul este o societate comercială nou înființată. În acest caz, salariatul trebuie să facă un drum până la Casa de Asigurări de Sănătate și să completeze un formular precum acesta:

verificare asigurat - nu apar ca asigurat verificare asigurat

Sper că v-am fost de ajutor cu aceste informații. Pentru servicii de contabilitate, expertize contabile și full service contabil, noi vă stăm la dispoziție cu această ofertă.