Radiere firma

Radiere firma

Radiere firma 150 150 Social Accounting

Radiere firma

este procedura finală și definitivă la care ajungeți odată ce ați hotărât să închideți firma. Indiferent care sunt motivele pentru care ați decis să ”puneți lacătul pe ușă”, în urma procedurii de radiere firma nu veți mai apărea în evidența Registrului Comerțului (ONRC) cu respectiva societate comercială.

Radiere firma, numai după dizolvare și lichidare

Hotărârea asociaților poate decide dizolvarea și lichidarea unei societăţi comerciale, în conformitate cu actul constitutiv și cu eventualele dispoziții speciale din acest document. De asemenea, asociații trebuie să hotărască și modul cum se va împărți patrimoniul societăţii şi cum se vor împărţi activele între asociaţi. Desigur, dacă acestea există, sau dacă mai rămâne ceva după achitarea eventualelor debite către creditori.radiere firma radiere firma

Cadru legal radiere firma

(Pentru înfiintare SRL, vezi acest articol)

Cei trei pași pentru desființarea unei societăți comerciale, respectiv dizolvare firma, lichidare firma și radiere firma, sunt reglemetați legal în mai multe documente legislative: Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1066/2004, completată, în 2010, prin OUG nr. 43/2010. Radierea, în cele mai multe cazuri, are loc în urma cererii unui lichidator.

Dizolvarea societății se poate declanșa fie volutar, la cererea societății, fine de la sine, prin expirarea unui termen de existență, fie în urma unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau în urma unui faliment. Dizolvarea este primul pas către radiere firma, este echivalentul înregistrării oficiale a deciziei de a închide firma. Odată depășită faza de dizolvare, respectiva societate comercială nu mai poate avea activitate, deși, formal, ea există în continuare și figurează la Registrul Comerțului (ONRC) până la pasul final, cel de radiere firma.

De lichidare firma se va ocupa un lichidator autorizat, fie numit de societatea comercială, fie primit din oficiu. Dacă asociații firmei nu vor numi un lichidator, și nicio altă parte implicată nu cere judecătorului (dacă este cazul) numirea unui lichidator, atunci societatea comercială va fi radiata Registrul Comerțului (ONRC) în termen de trei luni de la aplicarea hotărârii de dizolvare, ce duci, în cele din urmă, la radiere firma.

Pentru asistență specializată în domeniul contabilității, vă stăm la dispoziție cu servicii de contabilitate financiară și de gestiuneconsultanță fiscalăexpertiză contabilă și fiscală și resurse umane.