SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE?

SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE?

SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE? 150 150 Social Accounting

societati afiliate

SOCIETĂȚI CU ACȚIONARI FRAȚI. SUNT SOCIETATI AFILIATE?

Pentru justificarea deţinerii drepturilor de control la societăți cu acționari frați, trebuie analizate:

  • contractele încheiate între frați;
  • drepturile atribuite între societăți, actele constitutive ale fiecărei persoane juridice, procuri, contracte de muncă sau contracte de prestări de servicii.

În situaţia în care cel puţin una din condiţiile enumerate este îndeplinită (25% şi/sau drepturi de vot şi/sau control efectiv al activităţii), înseamnă că societățile sunt afiliate,  îndeplinind cerinţa de la pct. 26 lit. b):

„b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;”.

În acest context, cele două societăţi sunt persoane juridice afiliate deoarece înşişi frații sunt persoane fizice afiliate. Practic, cele două persoane fizice sunt afiliate deoarece îndeplinesc condiţia de la art. 7 pct. 26 lit. a) din Codul fiscal:

„26. Persoane afiliate – o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

A) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;”

Conform Codului civil reglementat prin Legea nr. 287/2009, republicată, în linie colaterală, fraţii sunt rude de gradul al doilea conform prevederilor art. 406: „Rudenia în linie dreaptă sau colaterală” alin. (3) lit. b) prin care se stabileşte gradul de rudenie:

„…

(3) Gradul de rudenie se stabileşte astfel:

  1. în linie dreaptă, după numărul naşterilor: astfel, copiii şi părinţii sunt rude de gradul întâi, nepoţii şi bunicii sunt rude de gradul al doilea;
  2. în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun şi coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea”.

Astfel, dacă frații îndeplinesc condiţiile de a fi considerate afiliate  conform prevederilor art. 7 pct. 26 lit. b), cele două societăţi sunt afiliate deoarece deţin, indirect, una la cealaltă, drepturile celor două persoane fizice afiliate:

„26. Persoane afiliate – o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri:

D) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică.“

Concluzie SOCIETATI AFILIATE !

În concluzie, fiecare din cele două societăţi, înregistrată în scopuri de TVA în România în regim normal conform prevederilor art. 316, începând cu luna septembrie 2020, trebuie să declare „Au fost efectuate operaţiuni cu persoane afiliate în perioada de raportare?” din declaraţia informativă cod 394, reglementată prin O.M.F.P. nr. 3.769/ 2015, modificată prin O.M.F.P. nr. 3.281 din 19 august 2020, ale căror prevederi sunt aplicabile.