Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA

Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA

Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA 150 150 Social Accounting

refacturare servicii Google refacturare servicii google

Refacturare servicii Google -PJ platitoare de TVA

BAZA LEAGALA: alin 2 al art. 271 din Codul fiscal si normele de aplicare ale acestuia:

ART. 271 – Prestarea de servicii (refacturare servicii Google)
(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective. 

NM 8. (2) In sensul art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, cand pentru aceeasi prestare de servicii intervin mai multe persoane impozabile care actioneaza in nume propriu, prin tranzactii succesive, indiferent de natura contractului, se considera ca fiecare persoana este cumparator si revanzator, respectiv a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.

CONCLUZIE: La refacturare servicii Google, aceste servicii catre o firma juridica din Romania, se emite factura cu TVA.