Impozit si taxe locale persoane fizice

Impozit si taxe locale persoane fizice

Impozit si taxe locale persoane fizice 150 150 Social Accounting

Impozit si taxe locale persoane fizice

 

Pentru cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati economice impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential (personal) prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii

cu

impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential (activitate economica – sedii de firma) iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art.458  prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 – 1,3% asupra valorii.

In cazul in care, imobilul nu are raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, impozitul se calculează  prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii.

Este foate important ca imobilul sa aiba un raport de evaluare actualizat astfel incat sa platesti impozit pe cladire cat mai putin doar in cazul imobilelelor unde se desfasoara activitate economica (sedii de firma cu activitate)

In cazul imobilelor cu sedii de firma dar fara activitate impozitul nu difera de cel pentru scop rezidential (personal) , dar sa ai in vedere sa completezi declaratia corespunzator.

Atentie, directia de taxe si impozite locale au baza de date de la registrul comertului si oricand pot veni in control pentru o verificare, chiar si pentru puncte de lucru.

Model declaratie impozit-taxe-locale-persoane-fizice

https://www.impozitelocale1.ro/formularePF/declaratii/1.declaratie_impozit_taxa_cladire_rez_nerez_dest_mixta_pf.pdf