Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC

Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC

Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC 150 150 Social Accounting

Deductibilitate chirie  deductibilitate chirie

Deductibilitate chirie – spațiu nedeclarat la ONRC

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, punctul de lucru se declară la Oficiul Registrului Comertului pe baza unei hotărîri. În termen de 30 de zile de la inființarea sediului secundar, se declară organului fiscal competent. Prin declararea sediilor secundare contribuabilii dovedesc extinderea activitații economice, realizarea de operațiuni economice si, pe cale de consecinta, realizarea de venituri impozabile.

Bază legală:  Art. 85. alin. (1) din Codul de procedura fiscala din 2015, “ Contribuabilul / Platitorul are obligatia de a declara organului fiscal central, infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile de la:

a) data înregistrarii/menţionarii acestora la registrul comerţului sau în alte registre în care a fost înregistrata entitatea care le-a înfiinţat;
b) data actului de înfiinţare, în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a).”

Prin sediu secundar se înţelege un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea.

CONCLUZIE deductibilitate chirie: trebuie sa aiba calitatea de sediu secundar/punct de lucru, adică să fie declarate atât la Oficiul Registrului Comertului cât şi la organul fiscal teritorial pentru ca aceste cheltuieli să fie deductibile.