Concediu Paternal Legea 210/1999

Concediu Paternal Legea 210/1999

Concediu Paternal Legea 210/1999 150 150 Social Accounting

Concediu Paternal Legea 210/1999

Conform Legii 210/1999, mai exact art. 2 alin. (1) din Lege, „concediul paternal este concediu platit, iar indemnizatia aferenta se plateste din fondul de salarii al unitatii si este egala cu salariul corespunzator perioadei respective. Potrivit prevederilor art. 4 din Legea 210/1999 si ale art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 210/1999 , aprobate prin HG 244/2000 , tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la ingrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucratoare cu inca 10 zile lucratoare, daca a obtinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.

Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza in scris, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, conducerii unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a solicitantului.”

Cei care solicita concediu paternal, conform art.51 alin (1) litera c) din Codul Muncii „contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului pentru efectuarea concediului paternal.”.

Prin urmare, suspendarea contractului individual de munca pentru efectuarea acestui concediu se opereaza in registrul general de evidenta a salariatilor intr-un termen de maxim 20 de zile lucratoare de la data la care a intervenit suspendarea.

Documente justificative: solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza in scris, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, conducerii unitatii in care tatal isi desfasoara activitatea, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a solicitantului.