Bonul fiscal

Bonul fiscal

Bonul fiscal 150 150 Social Accounting

Conform ORDIN Nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, bonul fiscal nu are calitatea de document justificativ pentru deducerea cheltuielilor asa cum prevede art.45 alin.(2) din ordinul 3055/2009 actualizat. Pentru ai oferi calitatea de document justificativ, bonul fiscal trebuie sa fie insotit de factura (simplificata sau nu), conform art.155 din Codului Fiscal sau de un alt document reglementat de ordinul 3512/2008.