Modificarea formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată

Modificarea formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată

Modificarea formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată 150 150 Social Accounting

Conform ordinul nr. 632/2015 se aduc modificări formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”