Legea 252/2003 – Organele de control si Registrul unic de Control

Legea 252/2003 – Organele de control si Registrul unic de Control

Legea 252/2003 – Organele de control si Registrul unic de Control 150 150 Social Accounting

(2) Organele de control au obligaţia de a consemna în registru, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul, unitatea de care aparţin, numărul legitimatiei de control, numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum şi temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul.

(3) Organele de control prevăzute la art. 2 sunt obligate ca înainte de începerea acţiunii de control sa consulte actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a cunoaşte constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul îndeplinirii lor.

(4) Controlul se poate desfăşura numai după consemnarea în registrul unic de control a datelor prevăzute la alin. (2).

(5) În situaţia neprezentarii registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentarii se consemnează în actul de control.

Articolul 4

După finalizarea controlului, în registrul unic de control se înscriu obligatoriu numărul şi data actului de control întocmit.

Articolul 5

(1) Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza şi se păstrează de reprezentantul legal al unităţii verificate sau de inlocuitorul acestuia.

(2) Registrul unic de control se tine la sediul social şi la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizaţii şi/sau acorduri de funcţionare.img_20161103_190525