Cateva din prevederile Noului Cod fiscal (PROIECT)

Cateva din prevederile Noului Cod fiscal (PROIECT)

Cateva din prevederile Noului Cod fiscal (PROIECT) 150 150 Social Accounting
Cateva din prevederile Noului Cod fiscal (PROIECT)
 
Reducerea cotei unice de impozitare
–      incepand cu 1 ianuarie 2019, cota de impozit pe profit si impozit pe venit in cazul persoanelor fizice va fi de 14%.
 
Impozitul pe dividende
–      începând cu 1 ianuarie 2016, se va elimina impozitul pe dividende (se doreste eliminarea dublei impozitări, creșterea competitivității României și menținerea în țară a capitalului).
 
Modificarea sistemul de impozitare in cazul microîntreprinderilor
–      1% pentru microîntreprinderile cu peste 2 salariați;
–      3% pentru microîntreprinderile cu un salariat;
–      3% + 1530 lei trimestrial, pentru microîntreprinderile fără salariați.
 
Modificari TVA:
–      cota de TVA ar fi de 20% incepand cu 1 ianuarie 2016 si de 18% de la 1 ianuarie 2018;
–      se introduce cota de TVA redusa de 9% la carne, pește, legume și fructe, incepand cu 1 ianuarie 2016;
–      se introduce taxare inversa pentru livrarea de clădiri, părți de clădire și terenuri de orice fel (construibile sau neconstruibile).
 
Impozitul pe construcții
–      începând cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe constructii va fi eliminat, dorindu-se creșterea investițiilor și a competitivității interne.
 
Reducerea cotei contribuțiilor de asigurări sociale, din 2017
–      incepand cu 1 ianuarie 2017, CAS suportata de angajat s-ar diminua de la 10,5% la 7,5%, iar CAS suportata de angajator de la 15,8% la 13,5%.
 
Impozitarea pensiilor
–      începand cu 1 ianuarie 2016, plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii, la determinarea impozitului pe venit, va fi de 1.050 lei, iar acesta va crește cu câte 50 de lei în fiecare an fiscal, până se va ajunge la valoarea de 1200 lei.
 
Accize
–      reducerea accizei la mai multe produse (inclusiv benzină, motorină, alcool, bere și vinuri spumoase) si creșterea accizei la băuturile fermentate liniștite.
 
Alte modificari
–      extinderea bazei impozabile în cazul CAS și CASS și plafonarea acesteia la 5 câștiguri salariale medii brute pe țară;
–      neimpozitarea totală a cheltuielilor efectuate de angajatori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților;
–      mărirea marjelor în care autoriățile locale pot hotari cu privire la impozitele și taxele locale;
–      pentru cei cu venituri reduse din salarii (de până la 1.000 lei/luna brut) a fost majorat nivelul deducerilor personale acordate în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere (de la un maxim de 650 lei/lună la 800 lei/lună);
–      reducerea impozitului cu 50% pentru mijloacele de transport hibride;
–      se introduce principiul “in dubio contra fiscum” (în caz de dubiu cu privire la norma fiscală, interpretarea se va face în favoarea contribuabilului).