Posts Tagged :

certificat fiscal

Certificat fiscal: noile reguli de eliberare (noiembrie 2019) 150 150 Social Accounting

Certificat fiscal: noile reguli de eliberare (noiembrie 2019)

Certificat fiscal: Ordinul nr. 3008/2019

(noiembrie 2019)

Schimbările în modul de obținere a certificatului fiscal sunt reglementate prin ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora.certificat fiscal certificat fiscal

Certificat fiscal: ce este?

Un certificat fiscal este un document oficial care atestă faptul că un contribuabil și-a onorat obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor sau altor venituri datorate Bugetului de Stat, reprezentat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Certificatul de atestare fiscală se obține în cel mult trei zile de la depunerea cererii și conține, ca mențiuni explicite, toate obligațiile fiscale restante pe care le are un contribuabil la sfârșitul lunii anterioare depunerii cererii.

Ce modificări aduce Ordinul 3008/2019

În principiu, direcția generală a acestori modificări pare să fie tehnologizarea procesului, facilitatarea accesului la acest serviciu ANAF. Noile reglementări privind eliberarea unui certificat fiscal aduce modificări unele foarte însemnate. 

  • Se schimbă modul în care se depune cererea pentru obținerea unui certificat fiscal. Pe lângă variantele existente în prezent, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se va putea depune și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii, dar și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe website-ul ANAF. (sursa: avocatnet.ro)

Nu sunteți sigur că știți ce aveți de făcut în cazul unui control fiscal? Cereți o expertiză fiscală și nu veți fi luat prin surprindere!

  • Perioada de valabilitate a certificatului fiscal. Ordinul ANAF 3008/2019 prevede și o măsură ce transpune în legislația Fiscului o prevedere prezentă în Codul de procedură fiscală. Concret, certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF va putea fi utilizat de către contribuabili timp de 30 de zile de la data emiterii sau timp de 90 de zile, în cazul persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor. De altfel, chiar formula “inclusiv sub forma asocierilor” este o modificare adusă la legislația Fiscului față de varianta pe care o regăsim în Codul de procedură fiscală (aceeași sursă).

Prevederile Ordinului 3008/2019 cu privire la eliberare certificat fiscal intră în vigoare și se aplică după 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică începând cu data de 26 decembrie 2019.

Vă stăm la dispoziție cu servicii de contabilitate financiară și de gestiuneconsultanță fiscalăexpertiză contabilă și fiscală și resurse umane.