Monthly Archives :

aprilie 2019

ANAF, rambursare TVA în valoare de aproape 2 mld. lei în luna aprilie 150 150 Social Accounting

ANAF, rambursare TVA în valoare de aproape 2 mld. lei în luna aprilie

ANAF, rambursare TVA în valoare de aproape 2 mld. lei în luna aprilie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează, în luna aprilie 2019, TVA în valoare de 1.934,5 milioane de lei. Suma include, în ordinea vechimii, deconturi TVA soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 23.02.2019. Astfel, suma pentru cazurile de decont TVA cu restituire TVA şi compensare TVA se ridică 1.483,1 mil. de lei.

ANAF returnare TVA anaf

De asemenea, deconturile cu compensare integrală au un cuantum de 421,8 mil. de lei. În cazul deconturilor cu compensare parţială, suma plătită de ANAF este de 29,6 mil. de lei. În cazul sumelor pentru restituire (rambursare TVA), care totalizează 1.450,2 mil. de lei, plata efectivă este realizată în două tranșe, după cum urmează:

  • Prima tranșă; suma de 529,8 milioane de lei (rambursare TVA)
  • A doua tranșă: suma de 920,3 milioane de lei (rambursare TVA)

CADRUL LEGISLATIV:

Procedura de rambursare TVA de către ANAF este reglementată prin Legea nr. 227/2015 din Codul Fiscal, actualizată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2018 din data de 8 februarie 2018.  Articolul 297 din Legea 227/2015 menționează în ce situații se aplică dreptul de deducere:

ART. 297 – Sfera de aplicare a dreptului de deducere

(1) Dreptul de deducere ia naștere la momentul exigibilității taxei.

(2) Dreptul de deducere TVA aferente achizițiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 282 alin. (3) – (8) este amânat până la data la care taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

(3) Dreptul de deducere TVA aferente achizițiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 282 alin. (3) – (8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operațiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 282 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplică pentru achizițiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizițiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 307 alin. (2) – (6), art. 313 alin. (10) sau art. 331.

[…]

Legea 227/2015, care reglementează acțiunile ANAF de rambursare TVA, o găsiți integral pe site-ul ANAF, aici. Din art. 297 mai menționăm doar ceea ce ANAF consideră că NU este deductibil pentru restituire TVA:

(7) Nu sunt deductibile:

a) taxa aferentă sumelor achitate în numele și în contul altei persoane și care apoi se decontează acesteia, precum și taxa aferentă sumelor încasate în numele și în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrărilor/prestărilor efectuate conform art. 286 alin. (4) lit. e);

b) taxa datorată sau achitată pentru achizițiile de băuturi alcoolice și produse din tutun, cu excepția cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.

Sursa: anaf.ro

Pentru gestionarea relației cu ANAF, vă stăm la dispoziție cu servicii de consultanță fiscală.